Tågarpsvägen 79, 261 76 Asmundtorp erik@remoove.se +46703801966

ReferenserRivning och skrotning av ett ställverk samt också rivning av utrustning i byggnaden.
Utförande år:
2022
Uppdragsgivare: Kuusakoski Recycling
Kort beskrivning av projektet:
Selektiv rivning av el utrustning i byggnad samt rivning av utrustning i forma av strömtransformatorer och likriktare m.m. Sanering av oljan i utrustningen samt kvicksilver och arsenik i flytande form.

Rivning av industribyggnad med sanering
Utförande år: 2022
Uppdragsgivare: Geberit Production
Kort beskrivning av projektet:
Rivning av en industrifastighet och även sanering av industrifastigheten
som innehöll 12 000 ton betong, 170 ton trä och 72 ton farligt avfall.


Rivning av en Transformatoranläggning i Hallstahammar
Utförande år: 2022
Uppdragsgivare:
Kuusakoski Sverige AB
Kort beskrivning av projektet: Rivning av en transformatoranläggning, ta bort el skenor med fundament i marken. Sanering av släcksten och sanering av betong. Sen montering av nytt tätskikt på betongen.

Rivning av nya Orion i Trelleborg
Utförande år:
2019-2021
Uppdragivare:
Trelleborg Industri
Kort beskrivning av projektet:
Rivning av en byggnad som bestod av 42 000 ton betong, 2 300 ton skrot och 200 ton Asbest.
Byggnaden innehöll blandat annat en silos som var 42m hög och ett vattentorn som var 36m högt. Arbetet innefattade också återställning av en fasad på 1150m2 med ny tegel. Det nyproducerades också en asfaltsyta som var på 10 000m2 för ny logistik och parkering.

Rivning av fabriksområde Bjuv Centralt
Utförande år: 2017-2018
Uppdragsgivare: Bjuvs Kommun
Kort beskrivning av projektet: Rivning av 15 byggnader inom ett fabriksområde.
Byggnaderna består av tegel, plåt och betong.
Tidigare verksamhet var torrmjölkspruduktion.
En omfattande marksanering 5500 ton utfördes efter man har hittat äldre huskroppar under befintliga byggnader.
Föroreningar i mark är Asbest, krom 6+, arsenik samt kvicksilverRivning av flerlägenhetshus centralt
Utförandeår
:2014
Uppdragsgivare Åstorps kommun
Plats Åstorp
Kort beskrivning av projektet:
Rivning av 3 vånings hus med uthus ca 800 ton tegel. Även återställnings arbete gjordes efter rivning.

Rivning av tegelskorsten 55 meter
Uförande år:
2014
Uppdragsgivare Lantmännen
Plats: Kävlinge
Kort beskrivning av projektet: Rivning med kran de översta 30 meterna sen rivning med höjdrivare med begränsat med utrymme då skorstenen stod mellan 2 byggnader ( ca 1000 ton tegelmassor).

Rivning av sjukhus byggnad (ca 3000 kvm)
Utförande år: 2014
Uppdragsgivare: Lantmännen
Plats: Kävlinge
Kort beskrivning av projektet: Rivning med kran på de första översta 30 meterna sen rivning med höjdrivare med väldigt begränsat med utrymme då skorstenen stod mellan 2 byggnader (ca 1000 ton tegelmassor).

Sanering av byggnad under brand (pelletslager)
Uförandeår:2014
Uppdragsgivare: Försäkringsbolag
Plats: Landskrona
Kort beskrivning av projektet: Sanering av 10000 ton brinnande träpellets.

Rivning av drivmedelsstation Lyckeby
Uförandeår: 2014
Uppdragsgivare: OKQ8
Plats: Karlskrona
Kort beskrivning av projektet: Rivning och sanering av bemannad drivmedelsstation och förberedande anläggningsarbete för obemannad station.

Uppklippning av gammal panna (ca 500 ton)
Uförandeår:2013
Uppdragsgivare: Hans Andersson Recycling
Plats: Bromölla
Kort beskrivning av projektet: Klippning av diverse skrot efter renovering av förbränningspanna.

Anläggningsarbete för drivmedelsstation
Uförande år:2013
Uppdragsgivare:Drivmedelsteknik
Plats: Staffanstorp, Dalby
Kort beskrivning av projektet: Anläggningsarbete för ny byggnation av drivmedelsstation.

Rivning Ammoniak Cistern
Uförande år: 2013
Uppdragsgivare: Yara Sweden AB
Plats: Landskrona
Kort beskrivning av projektet: Rivning av dubbelmantlad stål cistern ca 1600 ton.

Rivning hamnterminal 407
Uförande år: 2013
Uppdragsgivare: Helsingborg Stad
Plats: Helsingborg
Kort beskrivning av projektet: Rivning av byggnad av 3500 kvm, sanerings av asbest ca 20 ton.

Rivning av betongfabrik
Uförande år: 2013
Uppdragsgivare: IF Försäkringsbolag
Plats: Glumslöv
Kort beskrivning av projektet: Rivning och sanering efter brand.

Rivning av panncentral
Uförande år: 2013
Uppdragsgivare: Jägersro Trav och Galopp
Kort beskrivning av projektet: Rivning av förbränningscentral och skorsten ca 32 meter

Inomhus rivning
Uförande år: 2012
Uppdragsgivare: Företagshus
Plats: Malmö
Kort beskrivning av projektet: Invändig rivning av slakteri ca 5000 kvm.

Rivning av sädesmagasin
Uförande år: 2012
Uppdragsgivare: AB Svalövslokaler
Plats: Svalöv
Kort beskrivning av projektet: Rivning av 16 meters hög tegelbyggnad central ca 3000 kvm

Rivning potatisfabrik
Uförande år: 2011
Uppdragsgivare: Lantmännen
Plats: Kävlinge
Kort beskrivning av projektet: Rivning av diverse byggnader inom fabriksområde.

Rivning av underjordiskt garage
Uförande år: 2011
Uppdragsgivare: Kv Gudhem 2
Plats: Malmö
Kort beskrivning av projektet: Rivning av befintligt garagebjälklag och montering av nytt bjälklag ca 1000 kvm.

Invändig rivning under drift
Uförande år: 2008-2011
Uppdragsgivare: Vasakronan
Plats: Malmö
Kort beskrivning av projektet: Rivning av alla installationer och lättväggar med full verksamhet på alla 10 våningar.

Rivning av sädesförråd
Uförande år: 2009
Uppdragsgivare: KF fastigheter
Plats: Landskrona
Kort beskrivning av projektet: Rivning av alla väggar på byggnad ca 5000 kvm väggar bara stomme tak kvar

Rivning av betongvägg
Uförande år: 2006
Uppdragsgivare: NCC
Plats: Malmö
Kort beskrivning av projektet: Rivning av betongvägg 26 meter hög 1,5 meter tjock ca 1500 ton.