Tågarpsvägen 79, 261 76 Asmundtorp erik@remoove.se +46703801966

Om Remoove

Remoove

Remoove Demolering AB är ett komplett rivningsföretag med en bred miljöanpassad maskinell utrustning. Remoove Demolering har många års erfarenhet av specialiserade rivningar. När den tunga rivningen har blivit så stor i vår verksamhet har vi tagit beslutet om att utveckla med detta dotterbolag till Håltagarna i Skåne AB. Då vi kommer dela upp verksamhet beroende på typ av projekt. Remoove Demolering är ett företag med en specialiserad maskinpark med inriktning på sanering selektiv rivning, tungrivning, höjdrivning och krossning av alla sorters material.
Företaget som påbörjade sin verksamhet år 1990 i Södra Sverige har nu vuxit till en mycket väletablerad, stark och en väl erfaren personalstyrka. Företaget utgår ifrån Asmundtorp men vi har kvalificerade personal över hela Sverige. Vi har kvalificerad och erfarenhet och med rätt kompetens för alla sorters rivningsarbeten och saneringsarbeten. Vår personal har alla certifikat för alla utföra dessa arbeten. Vi arbetar rikstackande med projektering och rivning av industrier, cisterner, fastigheter, infrastruktur och vi har haft kunder inom de flesta industrier som energi, olje, verkstads och olika kemikalieindustrier. Vi arbetar även mycket mot olika kommuner och andra myndigheter samt den tunga industrin