Tågarpsvägen 79, 261 76 Asmundtorp erik@remoove.se +46703801966

Miljö & Kvalité

KMA
Vi skapar förtroende hos våra kunder genom vår förmåga och vår vilja att leverera rivnings- och saneringstjänster med hög kvalité som uppfyller kundens krav och förväntningar. Vi har ett aktivt och förebyggande miljö- och arbetsmiljöarbetare som en naturlig det i vår verksamhet. Vår ambition är att kunden ska se oss som den självklara valet vid val av rivnings- och saneringsentreprenör.

Grundläggande principer på Håltagarna i Skåne AB och Remoove Demolering AB är att lagar och andra miljö, kvalité och arbetsmiljökrav efterlevs och att vi aktivt och kontinuerligt förbättrar vårt kvalitets, miljö och arbetsmiljöarbete. Vi arbetar utifrån vårt ledningssystem som omfattar kraven i ISO goo12008 och ISO 140012004.

Våra grundläggande riktlinjer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö är kvalitet.

Vi levererar felfria rivnings och saneringstjänster i rätt tid och till rätt pris med den kvalitet som överensstämmer med kundens förväntningar.

Vi kvalitetssäkrar rivningsprocessen från start till överlämnad slutprodukt.
Vi har en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden och engagerad personal.
Vi har en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantören