Om Oss

Remoove Demolering AB är ett komplett rivningsföretag med en bred och miljöanpassad maskinell utrustning. Vi har många års erfarenhet av specialiserade rivningar. När den tunga rivningen har blivit så stor i vår verksamhet har vi tagit beslutet om att utveckla med detta dotterbolag till Håltagarna i Skåne AB. Då vi kommer att dela upp verksamheterna beroende på typ av projekt. Remoove Demolering är ett företag med en specialiserad maskinpark med inriktning på sanering, selektiv rivning, tungrivning, höjdrivning och krossning av alla sorters material.

Företaget som påbörjade sin verksamhet år 1990 i Södra Sverige har nu vuxit till en mycket väletablerad , stark och en väl erfaren personalstyrka. Företaget utgår Asmundtorp men har kvalificerad personalstyrka över hela Sverige.
Vi har kvalificerad och erfaren personal med rätt kompetens för alla sorters rivningsarbeten och saneringsarbeten.


Vår personal har alla certifikat för utföra dessa arbeten. Vi arbetar rikstäckande med projektering och rivning av industrier, cisterner, fastigheter, infrastruktur och vi har haft kunder inom dom flesta industrier som energi, olje, verkstad och olika kemikalieindustrier. vi arbetar även mycket mot olika kommuner och andra myndigheter samt den tunga industrin.